Kontakta oss!

Till styrelsen i Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium hör läsåret 2017 - 2018

Linnea Nystedt, ordförande, tel. 0405276324

Nina Sirén, viceordförande/sekreterare

Linda Lindroos, kassör

Annina Hollmén, huvudklassombud

Jonna Hinttaniemi

Beatrice Broman

John Stenberg

Mikaela Valkama-Jansson, informatör

Lärarrepresentant är Petra Paakkanen

Kontakta förbundet!

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 21.3.2018 kl. 18.30